Communicatie met ouders

Wij hechten veel waarde aan een open en eerlijke communicatie met ouders.  Naast de dagelijkse mondelinge overdracht bij het halen van de kinderen, informeren wij u door middel van mailcontact en indien nodig telefonisch.

Ook gaan wij ervan uit  dat u de pedagogisch medewerkers informeert over zaken die voor uw kind van belang zijn.Op BSO Jungkidz wordt er gebruik gemaakt van een kindvolgsysteem. Van alle kinderen wordt een dossier aangelegd. Mochten we op BSO Jungkidz afwijkend gedrag opmerken of zorgen hebben om uw kind zullen we dit met u bespreken.

BSO Jungkidz organiseert, in samenwerking met kinderopvang Purkie, één keer per jaar een ouderavond of thema-avond.

Eens in de twee maanden ontvangt u van ons een nieuwsbrief. Hierdoor blijft u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen binnen onze BSO en binnen de kinderopvang in het algemeen. U krijgt de nieuwsbrief digitaal toegestuurd.