Medewerkers

BSO Jungkidz is een kleine organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De pedagogisch medewerkers spelen een heel belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. BSO Jungkidz besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van haar personeel.

Op zowel de activiteiten BSO als de theater BSO, werken wij met een vast team van Pedagogisch medewerkers, die minimaal in het bezit zijn van het MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers regelmatig ondersteund door stagiaires. In geval van ziekte of vakantie werken we met vaste invalkrachten.

De professionele deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers en het management proberen we continu te bevorderen. Behalve het volgen van de ontwikkelingen op pedagogisch terrein laten we ons personeel met regelmaat onderrichten op verschillende vakgebieden. Middels trainingen en cursussen, houden we onze medewerkers up-to-date en enthousiast!