Pakketten en Tarieven

Bij BSO Jungkidz bieden wij 2 soorten opvang-pakketten aan:

A             All-in pakket (€ 7,61 per uur)

Het all-in pakket is ideaal voor ouders die altijd zeker willen zijn van een plekje bij de BSO, zowel tijdens vakanties als op bijzondere dagen. Met dit pakket rekenen we altijd op uw kind op de vast afgenomen dagen. Voor studiedagen die samenvallen met uw vaste bso dag, kunt u uw kind aanmelden. U ontvangt hiervoor geen extra factuurbedrag, deze dagen zitten kosteloos in het pakket.

B             Scholenpakket (€ 8.76 per uur)

Het scholenpakket is met name geschikt voor ouders die geen opvang nodig hebben in de schoolvakanties en studiedagen. Bij studiedagen die op de vaste BSO dag(en) van uw kind vallen, gaan wij er vanuit dat uw kind door u gebracht wordt vanaf de tijd dat school normaal gesproken uit is.  Als u op een studiedag toch de hele dag opvang nodig heeft, dan kunt u dit aanvragen via de ouderlogin. Indien uw aanvraag wordt geaccordeerd, betaal t u het incidenteel opvangtarief (€8,79 per uur) voor de uren dat u kind extra komt.

C            Incidentele opvang (€ 9,05 per uur)

Incidentele opvang is niet als pakket af te nemen. Deze vorm van opvang kan als aanvulling op het scholenpakket afgenomen worden bijvoorbeeld in de vakanties of op studiedagen. Ook voor extra dagen naast het all in pakket wordt gerekend met incidenteel tarief.

Naast het uurtarief zal BSO Jungkidz het vervoerspakket in rekening brengen. De kosten hiervoor zijn €5.00 per maand per afgenomen BSO dag.
Dus bij 2 dagen per week €10.00 enzovoorts. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen afgeschreven.

Hoogst waarschijnlijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag, en krijgt u dus een deel via de belastingdienst vergoed.

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

  • het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
  • uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
  • het aantal kinderen in de opvang
  • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag door naar www.toeslagen.nl