FAQ 8+

Is er in de vakantie altijd plek voor mijn kind? 

Als u een all-in pakket heeft, is er altijd plek voor uw kind tijdens de vakanties. Sterker nog, we gaan er dan altijd vanuit dat uw kind komt in de vakantie. Komt uw kind niet, dan moet u hem/haar afmelden via het ouderportaal. Heeft u een schoolwekenpakket, dan kunt u extra opvang aanvragen via het online ouderportaal. Op basis van de groepsgrootte en het aantal medewerkers, wordt er dan bekeken of uw kind terecht kan. 

 

Is er opvang tijdens studiedagen? 

Voor de kinderen met een all-in pakket is er altijd opvang tijdens studiedagen. Dit moet wel minimaal een week voor de studiedag aangevraagd worden via het ouderportaal. De extra uren op een studiedag worden met de factuur van de volgende maand in rekening gebracht. Heeft uw kind een schoolwekenpakket, dan kunt u ook via het ouderportaal extra opvang aanvragen voor een studiedag. Op basis van groepsgrootte en het aantal medewerkers, wordt er dan bekeken of uw kind terecht kan. 

 

Wat moet mijn kind meenemen naar de BSO? 

Helemaal niets. Wij verzorgen drinken en tussendoortjes en tijdens vakantiedagen ook de lunch. Het kan zijn dat we u incidenteel vragen om uw kind iets specifieks mee te geven voor een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld sportkleding of laarzen. U krijgt hier dan tijdig bericht over. 

 

Wat zijn de breng- en ophaaltijden? 

In verband met ons dagschema en bijbehorende activiteitenplanning, hanteren wij vaste breng- en ophaaltijden. Tijdens een schooldag kunt u uw kind ophalen tussen 17:00 en 18:00 uur. Op een vakantiedag is de ophaaltijd hetzelfde. U kunt uw kind dan brengen tussen 07:30 en 09:30 uur. Op een studiedag is dit van 08:00 tot 09:30 uur. Wilt u uw kind buiten deze tijden brengen of halen? Overleg dit dan vooraf met de medewerkers op de groep, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun dagplanning. 

 

Mag mijn kind zelf van en naar de BSO komen? 

Ja, dat mag. Als u denkt dat uw kind er aan toe is om zelfstandig naar de BSO te komen fietsen, dan mag dat. Hiervoor stellen we dan een zelfstandig-fietsen-overeenkomst voor op. Hierin maken we afspraken over de route die uw kind fietst en hoe laat hij/zij op de BSO moet zijn en weer naar huis mag. Als uw kind op de afgesproken tijd niet op de BSO is, zullen wij u inlichten en de route rijden die met uw kind is afgesproken. 

 

Is er een wachtlijst voor de BSO? 

Of er een wachtlijst is, verschilt per locatie en per opvangdag. Om teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen, raden we u aan om uw kind zo snel mogelijk in te schrijven. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Kinderen die van de Activity Kidz komen, krijgen voorrang op de wachtlijst. Zij stromen automatisch door wanneer zij 8 jaar zijn. Als zij 7 jaar zijn en wij denken dat ze toe zijn aan de 8+ BSO en er is plek, dan nemen we contact met u op om dit te overleggen. 

 

Wat is de opzegtermijn? 

De opzegtermijn is 1 maand, vanaf de dag van opzeggen. Een opzegging dient u door te geven via administratie@bso-jungkidz.nl 

 

Kan ik incidenteel een dag ruilen of een dag extra afnemen? 

Ja, dat kan. Via ons online ouderportaal kunt u een verzoek indienen voor een extra dag of een ruildag. Op basis van de groepsgrootte en het aantal medewerkers, wordt dan bekeken of uw kind terecht kan. U krijgt binnen 2 werkdagen bericht of uw aanvraag wel of niet is goedgekeurd.