Visie en Beleid

Centraal in onze visie staat dat buitenschoolse opvang leuk en gezellig moet zijn voor kinderen. Wij vangen de kinderen daarom op in een warme sfeer, een vertrouwde en veilige omgeving, waar kinderen hun vrije tijd op een plezierige, ontspannen, creatieve en/of sportieve manier kunnen doorbrengen. Rust, ruimte en respect staan daarbij voorop. 

We zijn gespecialiseerd in de opvang en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. We streven naar een hoog niveau; we stimuleren de sociale, emotionele, motorische en taalontwikkeling van het kind.  

Elk kind is nieuwsgierig en gaat op onderzoek uit, het doet nieuwe ervaringen op om zich zo verder te ontwikkelen. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten; we proberen de kinderen daarin te stimuleren. We vinden het belangrijk dat elk kind uitgroeit tot een volwassene die zelfstandig is en zelfvertrouwen heeft en proberen daar een steentje aan bij te dragen. Individuele en positieve benadering zijn daarin voor ons kernwoorden. 

Kinderen leren door spel en ontdekking; we bieden ze de ruimte en begeleiding, zodat zij spelenderwijs kunnen ontwikkelen en ontdekken. We bieden leeftijdsgericht activiteiten en uitdagende materialen aan. 


Op elke groep werken gekwalificeerde en professionele pedagogisch medewerkers. 

We werken volgens ons pedagogisch beleid wat geïnspireerd is door verschillende vooruitstrevende pedagogen en filosofen, zoals Janusz Korczak, Emmi Pickler en Aletha Solter.