Klankbordgroep

BSO Jungkidz vindt het belangrijk dat ouders (gevraagd en ongevraagd) kunnen adviseren over belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Daarom zijn wij blij met een enthousiaste klankbordgroep (KG), welke we ook moeten hebben volgens de Wet op de Kinderopvang. Een KG bestaat uit een groep van minimaal drie en maximaal vijf enthousiaste ouders, die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. 

De groep adviseert doorgaans over de volgende onderwerpen: pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling, prijswijzigingen en het kwaliteitsbeleid. 

Behalve een adviesfunctie heeft de KG ook de mogelijkheid en een budget om verschillende activiteiten te organiseren zoals: (thema)ouderavonden, activiteiten voor o.a. de sinterklaas- en kerstviering en het schrijven van een bijdrage in de nieuwsbrief. 

Over de activiteiten van de KG wordt u op de hoogte gehouden via een bericht in het ouderportaal. De notulen van de besprekingen met de KG worden bewaard in de locatie map. De activiteiten en werkwijze van de KG zijn vastgelegd in het oudercommissie reglement.