Dagprogramma Voetbal BSO

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit school gehaald (zie vervoer) of ze komen zelf op de fiets naar de Voetbal BSO, in de kantine van IJFC. Als alle kinderen op de locatie zijn gearriveerd, gaan we met z'n allen aan tafel voor wat fruit en iets te drinken.

Alle kinderen krijgen de gelegenheid om iets te vertellen als ze dat willen. Bijvoorbeeld over iets leuks wat ze in het weekend hebben gedaan of hoe het was op school. Na dit rustmoment gaan we ons omkleden. Hiervoor maken we gebruik van de kleedkamers van de voetbalclub.

Daarna gaan we het veld op. Lekker voetballen! We hebben een voetbaltraining met balspelletjes, voetbaltechnieken, snelheidsspelletjes, een partijtje en nog veel meer.

Na de training gaan we weer aan tafel voor een lekkere cracker of soepstengel en een beker drinken. Van 17:00 tot 18:00 uur mag iedereen lekker vrij spelen met de bal of meedoen met een georganiseerd partijtje. In die tijd worden de kinderen opgehaald of mogen zij (indien zo afgesproken) zelfstandig naar huis. We nemen altijd even de tijd om u, bij het ophalen, te vertellen hoe de dag is geweest en of er nog bijzonderheden waren. 

Kinderen die tijdens de BSO-tijd een voetbaltraining hebben bij VVIJ of IJFC, brengen wij naar de training en (indien ze voor 18:00 uur klaar zijn), halen we ze daar ook weer op.