Omgang met de kinderen

In de omgang met kinderen wordt veel belang gehecht aan de eigenheid van een kind. Wij werken kindvolgend.

Wij werken vanuit 4 pijlers (RIPP);

  • Respectvolle benadering
  • Ruimtelijke benadering
  • Individuele benadering
  • Positieve benadering

De leidsters geven de kinderen veel positieve aandacht. Ze werken vanuit een positieve basishouding en benadering van kinderen. De kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan de activiteiten. Wel worden kinderen gestimuleerd in het meedoen aan activiteiten, omdat ze soms een kleine drempel over moeten.

Leidsters spreken kinderen op ooghoogte aan en geven duidelijk aan wat ze gaan doen. Ze spreken rustig en duidelijk, en ´schreeuwen´ niet door de ruimte naar een kind, maar lopen er naar toe om het aan te spreken.

De leidsters straffen kinderen niet, maar proberen samen met het kind een oplossing te zoeken. Ze geven aan dat we het gedrag van een kind niet accepteren en waarom we dat niet leuk vinden.