Oudercommissie

BSO Jungkidz vindt het belangrijk dat ouders (gevraagd en ongevraagd) kunnen adviseren over belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Daarnaast schrijft de Wet op de Kinderopvang voor, dat er een OC aanwezig moet zijn. Een OC bestaat uit een groep van minimaal drie en maximaal vijf enthousiaste ouders, die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind.

De OC adviseert doorgaans over de volgende onderwerpen: pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling, prijswijzigingen, kwaliteitsbeleid.

Behalve een adviesfunctie heeft de OC ook de mogelijkheid en een budget om verschillende activiteiten te organiseren zoals: organiseren van (thema)ouderavonden, organiseren van activiteiten voor o.a. de sinterklaas- en kerstviering en het schrijven van een bijdrage in de nieuwsbrief over nieuwe of lopende zaken.

Over de activiteiten van de OC wordt u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief. De notulen van de bijeenkomst van de OC worden bewaard in de locatie map. De activiteiten en werkwijze van de OC zijn vastgelegd in het oudercommissie reglement.