Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan, die de kinderopvangbranche transparant maken, zodat ouder(s) en verzorger(s) bewust voor een bepaalde organisatie kunnen kiezen. Door de zelfregulerende werking zou de kwaliteit van opvang in het algemeen moeten verbeteren. Kinderopvang Purkie is constant bezig zich op alle fronten te onderscheiden van andere, vergelijkbare organisaties.

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbo-normen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijkgeldende regels.

Als u op de hoogte wilt zijn van de inhoud van de laatste inspectierapporten van de GGD dan kunt u deze downloaden.

Voor onze locatie activity kidz:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=74900

Voor onze locatie 8+:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=165861

Voor onze locatie voetbal BSO:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=143454